Сертификати

Сертификатът "Коректна Фирма" се признава на предприемачи 
характеризиращи се с безупречна репутация сред клиенти и контрагенти

 

сертификат